Why those strong reactions to large carnivores?

Submitted by editor on 18 May 2015.

The May Issue of Wildlife Biology is a Special Issue about Managemnet of large carnivores in Sweden. Here's a short introduction to the Issue and to the editor's review on the theme. First in Swedish, then in English. All papers are as always Open Access and free to download online!

Read the Issue here: http://www.bioone.org/toc/wbio/21/3

Varför reagerar individer och kollektiv som de gör när det kommer till frågor om bevarandet och spridningen av de stora rovdjuren? Det är frågan som vi ställer i artikeln "Individual and collective responses to large carnivore management." och som behandlas i temanumret i maj. För att förstå de olika reaktionerna lyfter vi fram de motstridiga intressen och maktförhållanden som finns mellan djur, människa och lokalsamhällen. Det handlar till exempel om människans säkerhet och välmående och om lokala skogs- och lantbrukssamhällens möjligheter till försörjning och livskraft. Vi anser att det är nödvändigt att undersöka biofysiska, sociala, politiska, ekonomiska och kulturella kontexter och historier för att förstå hur och varför reaktionerna varierar hos grupper och individer.

Vi har också identifierat den roll som tillit, legitimitet, kunskap, kommunikation och ledarskap har för förvaltningen av stora rovdjur. Artikeln bygger i den här delen på forskningsresultat inom miljökommunikation, miljöpsykologi, humanekologi, kulturgeografi, statsvetenskap, offentlig förvaltning och socialantropologi.

Why do individuals and groups react the way they do when faced with issues regarding the recovery, dispersal and management of large carnivore populations? This is the central question in our article "Individual and collective responses to large carnivore management" and in the whole May Issue. Central to understanding the different reactions, we argue, is the conflicting interests and power relationships between animals, humans and local communities. For instance, human security and the livelihood prospects of rural communities must simultaneously be considered. We suggest that it is necessary to explore the interrelationships between broader biophysical, social, political, economic, and cultural contexts and histories in order to describe, analyze and better understand how and why individual and collective responses vary.

 We have identified the roles of trust, legitimacy, knowledge, communication and leadership in moving governance of contested wildlife resources forward. In this part, the article draws on findings from environmental communication, environmental psychology, human ecology, human geography, political science, public administration and social anthropology.   

Anneli Sjölander-Lindquist

Categories: 
General

Comments